Po prvi puta seminar pjevanja imati ćemo u jednoj banji gdje ćemo uz dnevnu brigu o svom tijelu, imati ćemo i dnevnu brigu o svom glasu.
Tijekom sedam dana boravka u banji Kulaši imati ćemo petodnevni seminar (2×2 sada dnevno). Seminar će se odvijati u popodnevnim i večernjim satima.
Ovo je i prilika da vidimo kakav će utjecaj jutarnjih terapija imati na glas, te kakav rezultat možemo postići kombiniranjem više metoda.
Kao i do sada, imati ćemo prilike ići u dublje upoznavanje svog glasa a tako i samih sebe.


Cijena seminara: 1500 kn/200 eura

Informacije i prijave:
Martina Lenček, tel : +386-64114 438, martina.med@gmail.com
Baldo Mikulić, Horvatovac 92, 10 000 Zagreb
tel: 091-1714-322, e-mail: info@orpheus.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published.