Terapija pjevanjem

Werbeck terapija pjevanjem

terapija-pjevanjemPjevanje je oduvijek bilo izvor radosti, spona između ljudi, društvo pri radu, snažna ozdravljujuća snaga i ravnoteža za čovjeka. Kada sjedinimo naše glasove u pjesmi, mi produbljujemo veze s našim bližnjima i sa samim sobom.

“Glazbena je aktivnost povezana sa svim oživljujućim snagama u ljudskom organizmu: ona se spaja s tjelesnim sokovima koji oživljuju cijelog čovjeka. On tako dolazi u jedinstvo sa zvukom koji protječe.” Dr. Rudolf Steiner.

U “Školi za otkrivanje glasa” pjevanje se ne promatra kao rezultat pojedinih organa ili dijelova tijela, već kao izraz cjelokupna čovjekova bića. Glas, međutim, može biti “zatočen” zbog fizioloških i drugih prepreka. Kod Werbeck metode pjevanja takve se prepreke nastoje otkloniti da bi se ono sto je skriveno u svakom glasu razvilo. Zbog toga ova metoda pjevanja nema samo pozitivan umjetnički već ima i ozdravljujući, terapijski utjecaj. Ljudi postanu svjesni da je muzikalnost u njima i da je oni sami mogu dalje razvijati.

Skriveni talenti

Često se pokaže izvanredno velik napredak u pjevanju. Ljudi koji nisu bili posebno skloni pjevanju i koji su se smatrali “izrazito nedarovitima” otkriju skrivene sposobnosti. Iz čega proiziđe radost pri pjevanju i duševne prepreke budu prevladane. Velik broj ljudi koji pati od kompleksa manje vrijednosti i drugih psiholoških smetnji, mogao bi ih se osloboditi ako bi se te skrivene, nerazvijene ili čak zakržljale umjetničke sposobnosti kultivirale na pravilan način.

Djeci koja pate od slušnih ili govornih smetnji samo pjevanje u zboru imalo bi terapijski učinak. Jer oni bi bili dio zvučnog organizma i otkrili bi svoj glas kroz imitaciju. Pjevanje u zboru čini ne samo da dijete bolje čuje nego ga uči slušati. Znati slušati drugog čovjeka velik je korak u društvenom prilagođavanju.

Ljekoviti glasovi

terapija-pjevanjemUz očitu psihološku pomoć terapija pjevanjem Werbeck ide mnogo dublje. Vježbe su sastavljene od suglasnika (koji su povezani s različitim dijelovima tijela) i samoglasnika (koji utječu na organe) pridodanih glazbenim elementima (ton, ritam, melodija, ljestvice, intervali) da bi se poboljšali ili čak riješili neki fiziološki problemi. Vježbe terapijski djeluju na laringealne organe i pomažu kod određenih dišnih poremećaja. Zadovoljavajući su rezultati postignuti kod mucanja i tepanja, u slučajevima astme, lošeg čujenja, plitkog disanja, slabe cirkulacije, probavnih problema, u slučajevima nervoze, migrene, poremećaja spavanja, anksioznosti itd.

Werbeck terapija pjevanjem može postići uspjeh i u radu s ljudima s posebnim potrebama: u uspostavi kontakta s osobama koje su ranije bile okarakterizirane kao nekooperativne ili nekomunikativne; u umirivanju i preusmjeravanju zbunjenih i senilnih; u odvraćanju psihotičnih pacijenata od njihova destruktivnog i agresivnog ponašanja, od njihovih halucinacija i fiksnih ideja.

Želite li doznati više informacija o terapiji, javite se prof. Baldu Mikuliću: 091 17 14 322 ili na info@orpheus.hr.

keyboard_arrow_up