Metoda pjevanja

Werbeck pjevanje

werbeck-metoda-pjevanja-1Kao što se različite vrste biljaka nastaju iz susreta arhetipa biljke s tlom, tako se i ljudski glasovi stvaraju u susretu arhetipa glasa sa svojim zemaljskim nosiocem – ljudskom tjelesnošću. Jedna od osnovnih pogreški koje prevladavaju u mnogim tehnikama za školovanje glasa jest što se glas poima kao proizvod visoko organizirane materije, tj, kao stvar.

Međutim visoko organizirana materija nije ona koja stvara glas već se glas (po svojoj prirodi nematerijalan), manifestira preko nje. Nevidljivi unutrašnji impuls, prolazeći kroz tjelesnost omogućuje nam da otkrijemo efekte koji ne bi nastali od tjelesnosti same.

Oslobađanje glasa

U “Školi za otkrivanje glasa” pjevanje se ne promatra kao rezultat pojedinih organa ili dijelova tijela, već kao izraz cjelokupnog čovjekova bića. Glas, međutim, može biti “zatočen” zbog fizioloških i drugih prepreka. Kod Werbeck metode pjevanja takve se prepreke nastoje otkloniti da bi se ono sto je nazočno u svakom čovjeku otkrilo.

“Ovdje nailazimo na glavnu pogrešku u današnjem poučavanju pjevanja: ljudski glas ne treba trenirati, on je već tu, završen i savršen kao cjelina. Ono na što glas čeka jest oslobađanje. Trebamo govoriti o oslobađanju glasa ili, još točnije, o otkrivanju glasa a ne o treniranju glasa. Sav rad, sva nastojanja u/prema onome što se naziva školovanje glasa u osnovi je ništa drugo do oslobađanje glasa, odstranjivanje smetnji/zapreka koje ne dopuštaju da glas zazvuči u svojoj punini.” govorila je Werbeck

Tijelo kao instrument

werbeck-metoda-pjevanjaSve što učitelj pjevanja ili pjevač može napraviti jest stvoriti uvjete u kojima se glas može pojaviti. Ljepota tona ovisi o tome koliko netko uspije od svoga tijela napraviti instrument propusan za zvuk. Tonovi će zvučati lijepo kad ništa u tijelu ne sprečava zvuk da protječe nesmetano. Tonovi će zvučati loše kad tijelo “zadržava/drži” zvuk, kad je zvuk “uhvaćen” u svom protjecanju.

Iako je “Škola za otkrivanje glasa” uglavnom usmjerena na umjetnički i pedagoški rad, potpunija slika o njoj stječe uzimanjem u obzir i perspektive koju pruža terapijskom primjenom.

keyboard_arrow_up