Intenzívny týždeň sa začína v stredu ráno a končí v nedeľu večer. Denný pracovný program školenia pozostáva z dvoch častí (10-12 hod. a 14-16 hod.).
Cieľom je, aby sa každý z účastníkov hlbšie scítil so svojím hlasom. Dĺžka semináru umožňuje zoznámiť sa dôvernejšie s vlastným hlasom, preniknúť hlbšie k odhaleniu nástroja v našom vnútri a objaviť spôsob, ako s ním narábať ľahšie a účinnejšie. Pozornosť sa venuje aj skupinovému počúvaniu ostatných účastníkov. Týždenný program je zameraný predovšetkým na spevácke cvičenia Werbeck a spievanie jednohlasných a viachlasných piesní. Na požiadanie možno absolvovať aj individuálne hodiny.

Cena seminára: 150 eur
Ubytovanie: 12 eur /noc

Informácie a prihlášky:
Baldo Mikulić, Horvatovac 92, 10 000 Zagreb
tel: 091-1714-322, e-mail: info@orpheus.hr
www.orpheus.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published.