Terapija petja Werbeck

terapija-pjevanjem
Petje je že od nekdaj odraz sreče, vez med ljudmi, krajša nam čas pri delu, nam daje moč za ozdravljenje in uravnoteža človeka. Kadar združimo naše glasove v petju, poglobimo vez s sočlovekom in s sabo.

„Glasbena aktivnost je povezana z vsemi poživljajočimi močmi v človeškem organizmu. Ta se tako poenoti s tekočim zvokom.“ Dr. Rudolf Steiner.

V „Šoli za odkrivanje glasu“ se petje ne smatra kot rezultat človeških organov oz. delov telesa, ampak kot izraz celotnega človeškega bitja. Glas je lahko zatrt zaradi fizioloških ali drugih ovir. Pri metodi petja Werbeck skušamo te ovire odpraviti, da bi se tisto, kar je v vsakem glasu skritega, lahko razvilo. Prav zaradi tega ta metoda nima samo umetniškega, pač pa tudi zdravilski značaj. Ljudje se zavejo, da je posluh v njih in da ga dalje lahko razvijajo sami.
Pogosto se pokaže izreden napredek pri petju. Ljudje, ki nikdar niso prepevali in ki so sami sebe smatrali kot izrazito nenadarjene, odkrijejo do tedaj skrite sposobnosti, zaradi česar razvijejo veselje do petja in s tem premagajo duševne ovire.

Številni ljudje, ki imajo manjvrednostni kompleks in druge psihološke ovire, bi se lahko le-teh osvobodili, če bi te skrite talente kultivirali na pravi način. Za otroke s slušnimi in govornimi napakami bi že petje v zboru imelo velik terapevtski učinek, ker bi bili na ta način tudi sami del zvočnega organizma in bi odkrili svoj glas s pomočjo imitacije. S petjem v zboru se človek hkrati uči petja in poslušanja. Znati poslušati ljudi okoli sebe pomeni velik korak pri prilagajanju okolici. Očitno je, da ima terapija poleg psiholoških tudi mnogo globlje učinke.

Elementi petja in zakonitosti glasbe v terapiji petja Werbeck se smatrajo kot arhetipska konstituirajoča moč človeškega bitja. Kadar človek prepeva, se ta moč poveže. V terapiji petja pa ta moč postane učinkovita.

Ljekoviti glasovi

terapija-pjevanjemDokler glas odmeva v nas, zaustavljena energija ponovno teče in vzbuja moč za samoozdravitev.

Dihanje, ki je osnova vsakega oblikovanja glasu, se na ta način oživlja in harmonizira, kar vpliva na uravnoteženje celotnega organizma.

Vaje so sestavljene iz soglasnikov (ki so povezani z različnimi deli telesa) in samoglasnikov (ki vplivajo na organe), ki so dodani glasbenim elementom (ton, ritem, melodija, lestvice, intervali), zato da bi se izboljšale ali celo odpravile določene fiziološke težave.

S pomočjo samoglasnikov in soglasnikov, naravnih glasbenih elementov in ritmičnega dihanja se oblikujejo specifične vaje, ki se jih izvaja individualno pod nadzorom terapevta.

Vaje terapevtsko delujejo na laringealne organe in pomagajo pri morebitnih dihalnih pomanjkljivostih. Zadovoljivi so tudi rezultati pri ljudeh z govornimi napakami, z astmo, s slušnimi težavami, s plitkim dihanjem, s slabo cirkulacijo, s prebavnimi težavami, pri nevrozi, migreni, pri motnjah spanja, anksioznosti, itd.

Z Werbeck terapijo petja lahko dosežemo uspeh tudi pri ljudeh s posebnimi potrebami; pri vzpostavljanju stikov z osebami, ki so bile poprej obravnavane kot nekooperativne in nekomunikativne; prav tako tudi pri umirjanju in preusmerjanju zmedenih in senilnih; v odvračanju psihičnih bolnikov od njihovih destruktivnih in agresivnih dejanj ter njihovih halucinacij.

keyboard_arrow_up