Šolanje glasu po Werbeck metodi

“Orpheus – Šola za odkrivanje glasu” ponovno nudi tudi udeležencem iz Slovenije možnost vključitve v izobraževalni program šolanja glasu po metodi “Šola za odkrivanje glasu”. Program bo potekal v Zagrebu. Namenjen je predvsem tistim, ki pri svojem delu aktivno uporabljajo pojoč glas, pa tudi vsem, ki ga želijo na splošno izboljšati v svojem zasebnem in poklicnem življenju. Predvsem je namenjen vsem, ki pojejo ali se želijo naučiti peti, terapevtom, vzgojiteljem, učiteljem, in profesorjem glasbene vzgoje, ki pri svojem delu aktivno pojejo, ter vsem (tudi staršem), ki želijo izkoristiti dobrobiti petja za lasten razvoj oz. napredek.

Cilji izobraževalnega programa

Cilj izobraževalnega programa je, kako odkriti, razviti, obdržati in uporabljati petje (glas) v vsakodnevnem življenju in delu. Glede na to, da je glas intimin del vsakega posameznika, vključuje program tudi individualne ure petja. V času šolanja bodo izvedene vaje terapevtskega petja, vaje za poglobitev dihanja, širjenje razpona glasu in druge. Izobraževalni program je praktične narave. Izkušnje pridobljene v praktičnem delu bodo seveda podprte tudi z ustrezno teorijo. Poleg skupnih predavanj in vaj, bo vsak udeleženec dobil tudi individualne naloge. Ob zaključku izobraževanja prejmejo vsi udeleženci pisno potrdilo o udeležbi.

Kdo je avtor programa?

Program je pripravil prof. Baldo Mikulić, diplomirani psiholog ter edini diplomirani učitelj in terapevt petja po Werbeck metodi v tem delu Evrope. Njegovo delo temelji na večletnih izkušnjah poučevanja petja in na terapevtskem delu s posamezniki in s skupinami po metodi „Šole za odkrivanje glasu“ na Hrvaškem, v Sloveniji, Kanadi, na Češkem in Slovaškem, v Makedoniji, Srbiji ter na Kitajskem. Prof. Mikulić je svoje delovne izkušnje pridobil tudi v centru za osebe z motnjami v razvoju „Association la branche“ v Švici. Specifična področja v izobraževalnem programu izvajajo gostujoči predavatelji.

Trajanje izobraževanja

Šolanje glasu po Webeck metodi bo potekalo 4 leta in bo zajemalo 600 šolskih ur. Na leto bodo organizirani 4 seminarji, ki bodo trajali 4-5 dni. Seminarji bodo potekali v Zagrebu (Horvatovac 92)

Vsebina programa:

Vaje za razvoj glasu (Baldo Mikulić)
a) Individualne ure
b) Skupinske ure

Petje (Baldo Mikulić)
c) Solo petje
d) Zborovsko petje

Vaje po knjigi Valborg Werbeck Svärdström
“Šola za odkrivanje glasu“ (Baldo Mikulić).

Antropozofija (Katica Radonić)

Evritmija (Alen Guca)

Feldenkrais metoda (Hrvoje Marko Vitturi)

Biografija (Katica Radonić)

Osnove teorije glasbe (Tihomir Petrović)

Izobraževanje bo potekalo v hrvaščini.

Predavatelji:

  • Baldo Mikulić, prof. psihologije, dipl. učitelj in terapevt po Werbeck metodi petja (Šola za odkrivanje glasu)
  • Katica Radonić, dipl. likovni in socialni terapevt, (zaključen študij zdravstvene pedagogike in socialne terapije, likovne terapije, študij biografije in karmične diagnostike)
  • Alen Guca, dipl. jur., dipl. evritmist, waldorfski učitelj
  • Hrvoje Marko Vitturi, bacc. Physioth, Feldenkrais pedagog, trener
  • Bones for life, voditelj sistemskih konstalacij
  • Ratko Šimetin dr.med, antropozofski zdravnik

Cena

Cena izobraževalnega programa je 950 evrov za eno leto, plačilo je možno v štirih obrokih. V ceno niso vključeni stroški namestitve, prevoza in prehrane.

Bi radi izvedeli več?

Obiščite spletno stran www.orpheus.hr, pokličite prof. Balda Mikulića na telefonsko številko +38591-1714322 ali mu pišite na e-mail: info@orpheus.hr. Zvedeli boste vse o načinu in metodah dela v Šoli za odkrivanje glasu.

Vabljeni!

keyboard_arrow_up