Pěvecká metoda Werbeck

Pěvecká metoda Werbeck
Jedním z hlavních nedorozumění, která převládají v některých pěveckých technikách je úvaha, že hlas je produktem vysoce organizované hmoty.
Ve „Škole pro odhalení hlasu“ se zpěv nepovažuje za nějaký „produkt“ určitých orgánů nebo částí těla, ale za výraz celé lidské bytosti.
Může být však zablokován fyziologickými a jinými překážkami. Pěvecká metoda Werbeck usiluje o odstranění překážek, aby hlas, který patří ke každé lidské bytosti, mohl být odhalen:
„ A tady narážíme na hlavní problém současné hlasové pedagogiky: lidský hlas nepotřebuje žádné školení, ten zde je, hotový a dokonalý jakožto předmět. To, co hlas potřebuje, je osvobození. Měli bychom hovořit o osvobození hlasu, nebo spíše o jeho odkrytí, a ne o hlasovém školení. Všechna činnost, veškeré úsilí o to, co se nazývá hlasovým školením v podstatě není ničím jiným, než osvobozením, odstraněním blokujících nánosů, které nedovolí hlasu se projevit,“ Werbeck.

Učitel a umělec nikdy nemůžou udělat nic jiného, než vytvořit podmínky, za kterých by se hlasový fenomén mohl projevit. Na míře toho, jak se podaří otevřít něčí tělesný hudební nástroj záleží, zda pronikne a zazáří krásný tón, nebo ne.

Tón bude krásný, když nic z toho, co má tělesnou povahu se mu nepostaví do cesty. Avšak bude znít špatně, když bude „zadržen“ nebo „chycen“ při tom jak se line ven.
Ačkoli dnes je „Škola pro odhalení hlasu“ chápána hlavně v jejím uměleckém a pedagogickém aspektu, kompletnější obraz lze získat, jestliže vezmeme v úvahu její terapeutické využití.

keyboard_arrow_up