Individuální hodiny

Způsoby práce
Individuální hodina umožňuje, aby si lidé uvědomili, že mohou zpívat ( ti, kteří si myslí že nemají hlas nebo neumí zpívat). Učí je udělat ze sebe nástroj a zpívat lépe (ty, kteří již zpívají) tím, že osvobodí svůj hlas od zastření a překážek, které obvykle „nasbírají“ během výchovy, vzdělání, napodobování jiných zpěváků a „špatných návyků“. Hodiny se obvykle sestávají z cvičení a písně (nebo písní) – ovšem tak, jako je každý jedinec jiný, je jiná i každá lekce.

Skupinová výuka

Způsoby práce Individuální hodiny
Zpěv je prostředkem, jak svést lidi dohromady. Jedna společná aktivita vytváří společný zvuk. Společně s hlavním úkolem odhalit hlas se při skupinové výuce věnuje pozornost schopnosti rozvíjet vzájemné naslouchání. Cvičením naslouchání mezi jednotlivci se tvoří společný zvuk s kvalitou, kterou lze vzít jako vodítko při individuálním cvičení (společný zvuk 2 nebo více lidí je mnohem bohatší než zvuk jedné osoby). Skupinová výuka se skládá ze cvičení a písní. Struktura a délka hodiny je upravena pro potřeby a možnosti každé skupiny. Existují možnosti i pro individuální hodiny.

Víkendové kursy

Během víkendových kursů účastník objeví nové možnosti svého hlasu a způsobu, jak ho rozvinout. Kursy obvykle začínají v pátek odpoledne. Práce v sobotu se dělí do ranního a odpoledního bloku. Kursy končí v neděli kolem oběda.

Intenzivní týden

Během intenzivního týdne skupina pracuje dvakrát denně. Cílem takového týdne je poznat lépe svůj hlas a naučit se s ním pracovat. Délka kursu umožňuje skupině jít hlouběji při přetváření sebe sama v nástroj, spojit se s vlastním hlasem a naslouchat hlasům ostatních. Během týdne se skupina zaměřuje hlavně na Werbeck pěvecká cvičení a písně. Individuální hodiny jsou poskytovány v případě zájmu.

keyboard_arrow_up