Šolanje glasu po Werbeck metodi

folder_openUncategorized
commentNo Comments

“Orpheus – Šola za odkrivanje glasu” ponovno nudi tudi udeležencem iz Slovenije možnost vključitve v izobraževalni program šolanja glasu po metodi “Šola za odkrivanje glasu”. Program bo potekal v Zagrebu. Namenjen je predvsem tistim, ki pri svojem delu aktivno uporabljajo pojoč glas, pa tudi vsem, ki ga želijo na splošno izboljšati v svojem zasebnem in poklicnem življenju. Predvsem je namenjen vsem, ki pojejo ali se želijo naučiti peti, terapevtom, vzgojiteljem, učiteljem, in profesorjem glasbene vzgoje, ki pri svojem delu aktivno pojejo, ter vsem (tudi staršem), ki želijo izkoristiti dobrobiti petja za lasten razvoj oz. napredek.

Cilji izobraževalnega programa

Cilj izobraževalnega programa je, kako odkriti, razviti, obdržati in uporabljati petje (glas) v vsakodnevnem življenju in delu. Glede na to, da je glas intimin del vsakega posameznika, vključuje program tudi individualne ure petja. V času šolanja bodo izvedene vaje terapevtskega petja, vaje za poglobitev dihanja, širjenje razpona glasu in druge. Izobraževalni program je praktične narave. Izkušnje pridobljene v praktičnem delu bodo seveda podprte tudi z ustrezno teorijo. Poleg skupnih predavanj in vaj, bo vsak udeleženec dobil tudi individualne naloge. Ob zaključku izobraževanja prejmejo vsi udeleženci pisno potrdilo o udeležbi.

Kdo je avtor programa?

Program je pripravil prof. Baldo Mikulić, diplomirani psiholog ter edini diplomirani učitelj in terapevt petja po Werbeck metodi v tem delu Evrope. Njegovo delo temelji na večletnih izkušnjah poučevanja petja in na terapevtskem delu s posamezniki in s skupinami po metodi „Šole za odkrivanje glasu“ na Hrvaškem, v Sloveniji, Kanadi, na Češkem in Slovaškem, v Makedoniji, Srbiji ter na Kitajskem. Prof. Mikulić je svoje delovne izkušnje pridobil tudi v centru za osebe z motnjami v razvoju „Association la branche“ v Švici. Specifična področja v izobraževalnem programu izvajajo gostujoči predavatelji.

Izvedi več

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up