Intenzivni tjedan započinje u petak ujutro i završava u utorak popodne. Radit će se dva puta na dan (10 – 12 i 14 – 16 sati).

Cilj je da se svaki polaznik dublje poveže sa svojim glasom. Duljina seminara omogućava da se ide dublje u stvaranje instrumenta od sebe samih, da se vlastiti glas bolje upozna kao i način na koji bi ga se moglo lakše i bolje koristiti. Pažnja se također pridaje slušanju drugih u grupi. Tjedni rad uglavnom je usredotočen na vježbe pjevanja po metodi Škole za otkrivanje glasa i na pjevanje jednoglasnih i višeglasnih pjesama. Individualni sati daju se na upit.

Cijena seminara: 200 eura
Spavanje: 12 eura /noć

Informacije i prijave:
Baldo Mikulić, Horvatovac 92, 10 000 Zagreb
tel: 091-1714-322, e-mail: info@orpheus.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *