Tjedni seminari pjevanja po metodi Škole za otkrivanje glasa održat će se i ove godine u Orebiću na poluotoku Pelješcu.

Seminari traju punih sedam dana. Rad će se odvijati dva puta dnevno: 10-12 i 14-16 sati. Tjedni rad uglavnom je usredotočen na vježbe pjevanja po metodi Škole za otkrivanje glasa i na pjevanje jednoglasnih i višeglasnih pjesama.

Dužina seminara omogućava da se ide dublje u stvaranje instrumenta od sebe samih, da se vlastiti glas bolje upozna kao i način na koji bi se glas mogao lakše i bolje koristiti. Pažnja se također pridaje slušanju drugih u grupi.

Seminari se održavaju u zgradi Općine na obali u centru Orebića.

Cijena je 2250 kuna po polazniku. U cijenu je uključen i jedan individualni sat. Za prijavu potrebno je uplatiti kotizaciju (do 15. 06. 2022.) od 750 kuna na račun (s naznakom: „za ljetni seminar“):

HR7623400091140185652 pri Privrednoj banci Zagreb.

Smještaj je moguće naći u Orebiću, Mokalu (5 km od Orebića), u kampu ili apartmanu, kao i u okolnim mjestima (Viganj, Kućište, Postup).

Informacije:

Baldo Mikulić, Horvatovac 92, 10 000 Zagreb
tel: +38591-1714-322, e-mail: info@orpheus.hr
www.orpheus.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published.